Nieuws

24-01-2016

Update project CW-1502: Revitalisatie/renovatie van 24 woningen te Borculo vordert.
Project CW-1502 (portfolio) is in uitvoeringsfase en ongeveer halverwege. Deze huurwoningen (Pro Wonen) worden zowel energetisch als esthetisch opgewaardeerd.

Bijzonder aan dit project is de samenwerking met baksteenfabrikant Daas te Azewijn. Als pilotproject is hier een gelijmde klissteen toegepast ter vervanging van het bestaande buitenmetselwerk. Hier lagen fundatieproblemen (zetting) aan ten grondslag. We hebben nu met een gelijke spouwbreedte, betere isolatie kunnen toepassen met een lichter gevelmetselwerk systeem. Een win-win situatie op meerdere vlakken!
In het voorjaar zullen de foto's worden vernieuwd.

--------------------
23-01-2015

Eerste projecten 2015 zijn geplaatst. Op korte termijn zullen de resterende projecten worden aangevuld.

--------------------

Bureauprofiel

Naam: Christian Wieggers

Functie: Architect, Projectleider, Bouwkundig tekenaar, Adviseur.

Vooropleiding: LBO, MBO, HBO ,TU Delft bouwkunde, stages: Alberts & van Huut te Amsterdam en Rau en partners te Amsterdam.

Afgestudeerd architect sinds 2005 en lid BNA.


Werkzaamheden:
Ontwerp (schets- voorlopig- definitief ontwerp), Engineering / bouwkundige uitwerking en advisering, Maquettebouw / modelstudie, Artist impression / 3D visualisatie, bouwbegeleiding en directievoering.

Branche: woningbouw, utiliteitsbouw met alle mogelijke bijbehorende werkzaamheden en waar afhankelijk van het project, gekozen kan worden voor verschillende strategieën. Ook is het mogelijk te werken volgens de zogenaamde BIM methodiek. Deze manier van (samen)werken is de nieuwe manier van werken en biedt vele voordelen t.o.v. een conventionele strategie.
Graag informeren wij u over de mogelijkheden en voordelen.

Terug
Terug
CW-1520 Revitalisatie 18 huurwoningen Zelhem

Project informatie
Revitalisatie van een 18- tal huurwoningen te Zelhem


AdresMagnoliaweg

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenIn opdracht van wooncorporatie ProWonen worden een 18- tal seniorenwoningen gerevitaliseerd. Kleine wijzigingen vinden plaats t.b.v. de woningindeling. Verder worden de woningen energetisch opgewaardeerd in vloer, wand en kap. T.b.v. een vergroting van het woongenot is aan de buitenzijde van de woningen een gekaderde buitenruimte met buitenberging gerealiseerd. Deze ruimtelijke lus die opslag/opstal, beschutting en een terrasfunctie biedt verbindt en kaderd op een vriendelijke manier de gezamenlijke tuin van openbaar stapsgewijs naar privé af zonder daarbij afbreuk te doen aan het sociale "open" karaker van de gezamenlijke buitenruimte.
CW-1516 Renovatie 16 woningen Lichtenvoorde

Project informatie
Renovatie van een 16 tal- huurwoningen te Lichtenvoorde


AdresGebr. Ketteringstraat, Potgieterstraat, Bilderdijkstraat

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenIn opdracht van wooncorporatie ProWonen worden een 16-tal huurwoningen gerenoveerd en gerevitaliseerd. Bestaande opbouw wordt lichtelijk aangepast in hoofdzaak door energetische verbeteringen van vloer, wanden en dak. Daarnaast zijn er subtiele wijzigingen in de vorm van onderhoudsvriendelijke kozijnen met een nieuwe indeling en een wat contrastrijker kleur en materiaalgebruik.
CW-1512 prijsvraag 16 woningen Winterswijk

Project informatie
Nieuwbouw van zestien huurwoningen te Winterswijk


AdresEuropalaan

StatusNiet gewonnen

BijzonderhedenIn opdracht van wooncorporatie De Woonplaats in samenwerking met KW-Bouwstudio en Aannemersbedrijf WBC is gewerkt aan een prijsvraagontwerp van 16 huurwoningen aan de Europalaan te Winterswijk. Met een stringent programma van eisen is getracht een invulling uit te werken die voldoet aan ontwerpeisen, energieconcept, plan van aanpak t.b.v. de realisatie. De bewoners dienden de keuzemogelijkheid te hebben uit diverse budgetneutrale opties. T.b.v. onderhoud was voorzien in een plan van aanpak voor een periode van 25 jaren.
CW-1508 Vrijstaande energieneutrale woning Groenlo

Project informatie
Nieuwbouw van een energieneutrale vrijstaande woning te Groenlo


AdresOude Papendijk

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenOp de punt van de Oude Papendijk en de N319 wordt een energieneutrale vrijstaande woning gerealiseerd. De woning is eenvoudig van opzet met een duidelijke hoofdvorm die met een strakke archetypische hoofdvorm zich manifesteert richting het open landschap. De woning wordt doorkruist middels een centrale verbindende as waar drie onderscheidende bouwdelen samenkomen; woning, berging-carport en badkamer. Ieder onderdeel heeft zijn identiteit maar worden één door een afgestemd materiaal- en kleurgebruik.
Energetisch is deze woning klaar en voorbij de gestelde eisen voor 2020 t.b.v. milieubelasting en energieverbruik.
CW-1505 Nieuwbouw 8 starter/starter+ woningen Harreveld

Project informatie
Realisatie van 8 nieuwbouwwoningen op voormalig bedrijfsterrein te Harreveld


AdresLindeboomweg, Blaauwgeersstraat

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenNamens opdrachtgever CPO "De Bond" is opdracht verstrekt voor het realiseren van 8 nieuwbouwwoningen op een inbreidingslocatie midden in het centrum van Harreveld. Deze CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) bestaat een uit groep van 8 enthousiaste en deskundige opdrachtgevers die graag in Harreveld willen wonen. De 8 woningen zijn in te delen in twee groepen: Starterwoning en Starter+ woning voorzien van een eigen oprit en bijgebouwen. Typologie van de woningen is "des dorps" en ingebed in groen. Kleuren baksteen zijn eigentijds. Stedenbouwkundig, is het straatbeeld aansluitend hersteld. Het gezamenlijke achterterrein werk als ontsluiting van de woning aan de achterzijde en als aanvullend parkeerterrein.
CW-1502 Revitalisatie 24 woningen te Borculo

Project informatie
Revitalisatie en renovatie van 24 woningen cluster 2.3 te Borculo


AdresLeerinkbeekstraat, Hieminkbeekstraat, Pr. Irenestraat en Pr. Berhardstraat

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenNamens opdrachtgever "Wooncorporatie Pro Wonen" is opdracht verleend om 24 bestaande huurwoningen op zowel energetisch en esthetisch vlak op te waarderen. De bestaande bakstenen gevel is gesloopt wegens fundatieproblemen. De nieuwe "baksteenjas" zit als gegoten en is opgebouwd uit keramische gelijmde klisstenen met 3 verschillende kleuren. Getracht is meer rust in de gevels te brengen, door muuropeningen als grotere samenhangende elementen in te passen. Kap is vernieuwd en als geëxtrudeerd element ingepast. Met rondom overstekken is er meer gelaagdheid in de woonblokken aangebracht. De woningen zijn weer geheel bij de tijd en kunnen de komende 25 jaren makkelijk aan.
Tweede foto was de bestaande situatie.
CW-1501 Revitalisatie en uitbouw bestaande woning

Project informatie
Revitalisatie en kleine aanbouw aan een bestaande woning te Groenlo.


AdresDe Horst

StatusGereed

BijzonderhedenDe bestaande woning die is gerevitaliseerd, betreft een jaren 90 woning. Deze woning is gezien zijn materialisering meer eigentijds ingevuld door het toepassen van gepatineerd zink.
Uitbouw aan de achterzijde van de woning betreft een badkamer die als element in de bestaande woning is geschoven.
Eerste foto betreft de bestaande situatie. Foto's nieuwbouw worden in het voorjaar vernieuwd.
CW-1412 Kringloopwinkel Borculo

Project informatie
Herontwikkeling voormalige opslagloodsen tot Kringloopwinkel te Borculo


AdresParallelweg

StatusSchetsontwerp

BijzonderhedenAan de rand van het centrum in Borculo grenzend aan het terrein met een tweetal supermarkten (Aldi en Emte) en een filiaal van de "Action" is een plan uitgewerkt voor een nieuwe kringloopwinkel. Het gebouw met 2000m2 BVO is eenvoudig van opzet. Het gebouw heeft twee bouwlagen en bestaat uit drie "blokken". Een transparant deel (winkel en etalage) een metalen deel (sortering, reparatie) en een gesloten deel (kantoren, reparatie en opslag). Logistieke efficiency en recycling lopen als een rode draad door het ontwerp. Een hippe winkel als trekker in een nieuw kernwinkelgebied van Borculo.
CW-1411 Centrumplan Harreveld

Project informatie
Stedenbouwkundig ontwerp inbreidingslocatie centrum Harreveld


AdresKerkstraat, Lindeboomweg, Blaauwgeersstraat

Status

BijzonderhedenDe locatie van de voormalige "For Farmers" mengvoederfabriek wordt herontwikkeld met als bestemming wonen. Met het oog op het dorp en de mensen die er wonen is een schetsplan uitgewerkt die met het nieuwe woonprogramma het karakter laat zien van de voormalige industriebestemming van het dorp. Vele ambachten kwamen in het centrum samen. Sommigen zijn er nog altijd. De ondernemersgeest van de bewoners uit zich nog altijd in het opstropen van de mouwen en waar met activiteiten en vrijwilligerswerk vele projecten tot stand zijn gekomen. Het nieuwe plan verenigt de oude "harde werkerscultuur" met de hedendaagse dynamische, innovatieve en flexibele maatschappij waarin alle doelgroepen van jong tot oud centraal staan.
CW-1403 Vrijstaande woning Winterswijk

Project informatie
Uitwerking van nieuwe vrijstaande woning te Winterwijk


AdresFreule van Dorthstraat

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenOntwerp: H. Kruisselbrink (KW-Bouwstudio). Uitwerking vervolgstadium t/m Technisch Ontwerp. Karakteristieke woning in landelijke stijl. Woning is levensloopbestendig van opzet.
CW-1404 Revitalisatie voormalige maalderij Haaksbergen

Project informatie
Revitalisatie van een voormalige maalderij centrum te Haaksbergen


AdresSpoorstraat

StatusSchetsontwerpfase

BijzonderhedenMet behoudt van de oude industriële structuur van het bouwwerk is in het ontwerp een "tijdsverloop" van het originele programma "de fabriek" verschoven naar het nieuwe programma, die van "winkel, appartementen en penthouses". De verschuiving van het programma resulteert in een gebalanceerde spanning met respect tussen oude en nieuwe bouw. Het programma omvat een 850m2 (BVO) groot winkeloppervlak met achterliggende bergingen en luxe garageboxen. Op de verdieping 4 kleine koopappartementen van 85m2 (BVO), een lux appartement met patio aan de spoorstraat van 125m2 (BVO) en kantoor behorende bij de winkel (91m2 BVO). Verdieping 2 t/m 6 zijn gereserveerd voor luxe appartementen (90m2 BVO).
CW-1405 Vier Generatiewoningen Winterswijk

Project informatie
Nieuwbouw van vier generatiewoningen aan de Stellingmolen te Winterswijk


AdresStellingmolen, Vredenseweg, Bataafseweg

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenAan de rand van Winterswijk ter hoogte van de Vredenseweg en Bataafseweg wordt een nieuwbouwproject ontwikkeld genaamd "Het Spinsel". Als onderdeel van dit plan worden vier generatiewoningen gebouwd. In het ontwerp is de restrictie "molenbiotoop" vertaald naar levensloopbestendige woningen waarbij de ritmiek en dynamiek in het geclusterde woonblok zorgen voor een levendig gevelbeeld. De achtergevel met de terrasconstructie geven door de schuivende lamelframes een dynamische uitstraling aan de woningen. Het schilderachtige uitzicht vanuit het grote venster in de achtergevel op het coulisselandschap en de Bataafse molen werkt omgekeerd als een ingekaderd schilderij met reflecties van de omgeving in het glas voor het passerende verkeer.
CW-1409 Uitbreiding boerderij Winterswijk

Project informatie
Uitbreiding Scholtenboerderij te Winterswijk


AdresDe Slingeweg

StatusOntwerpfase

BijzonderhedenIn het buitengebied van Winterswijk grenzend aan het strandbad is door H. Kruisselbrink (KW Bouwstudio) een ontwerp uitgewerkt voor een nieuwe aanbouw in stijl van een karaktervolle Scholtenboerderij. De artist impressions zijn uitgewerkt ten verduidelijking van een aantal ontwerpvoorstellen.
CW-1414 Acht helft van dubbel woningen Winterswijk

Project informatie
Nieuwbouw van acht twee onder één kap woningen aan de aan de Beltmolen te Winterswijk


AdresBeltmolen

StatusOmgevingsvergunning

BijzonderhedenAan de rand van Winterswijk ter hoogte van de Vredenseweg en Bataafseweg wordt een nieuwbouwproject ontwikkeld genaamd "Het Spinsel". Als onderdeel van dit plan worden acht helft van dubbelwoningen gebouwd. Volwaardige woningen met diverse uitbreidingsmogelijkheden die op de markt voor een goede kwaliteit-prijsverhouding worden aangeboden. De woningen hebben een mix van traditionele en moderne elementen. Materialisering is duurzaam, natuurlijk en "puur". Kleurgebruik is warm en levendig. Het woonprogramma is in relatie tot voor - achter (straat -tuin) te spiegelen. Opzet is van basis als instapwoning uit te breiden met de opties tot doorgroeiwoning. Kortom wonen onder architectuur met betaalbare kwaliteit.
CW-1402 Prijsvraag Albert Heijn Groenlo

Project informatie
Prijsvraag Nieuwe Albert Heijn op nieuwe locatie te Groenlo


AdresMattelierstraat, Kerkhofsteeg en Wheme

StatusSchetsontwerp

BijzonderhedenIn opdracht van Becedo Vastgoed is gewerkt aan twee locaties in het centrum van Groenlo voor het realiseren van een vernieuwde Albert Heijn vestiging. Deze tweede locatie (Mattelierstraat, Kerkhofsteeg, Wheme) is een locatie in Groenlo die deel uitmaakt van de zogenaamde Haltermodel waarin een drie prominente locaties in het centrum deel van uitmaken. Kernpunten voor het ontwerp is het voormalige "hotel, café/restaurant de Jong" en het programma van eisen (winkel, 22 appartementen, 157 parkeerplaatsen). Het gebouw heeft een duidelijke voorgevel naar de Mattelierstraat en Wheme. Stijgpunt t.b.v. appartementen en bijbehorende bergingen worden aan de Kerkhofsteeg ontsloten. Klik op de link voor een video.
Youtube
CW-1401 Prijsvraag Albert Heijn Groenlo

Project informatie
Prijsvraag Nieuwe Albert Heijn op bestaande locatie te Groenlo


AdresWalstraat/Beltrumsestraat

StatusSchetsontwerp

BijzonderhedenIn opdracht van Becedo Vastgoed is gewerkt aan twee locaties in het centrum van Groenlo voor het realiseren van een vernieuwde Albert Heijn vestiging. Deze eerste locatie (Walstraat/Beltrumsestraat) is de huidige locatie van de Albert Heijn in Groenlo. Kernpunten voor het ontwerp waren de rijke historie (verwijzing naar de oude stadspoort op deze locatie), relatie centrum (kernwinkelgebied) en het programma van eisen (winkel, 12 appartementen, 96 parkeerplaatsen). Het gebouw heeft naar alle straten een duidelijke voorgevel, het heeft een klein ontmoetingsplein met pomp en een poortgebouw als open verbinding tussen de Walstraat en de Beltrumsestraat. Klik op de link voor een video.
Youtube
CW-1318 Medisch centrum Delden

Project informatie
Nieuwbouw van een medisch centrum te Delden


AdresAverinkstraat

StatusOntwerpfase

BijzonderhedenAan de rand van de plaats Delden is het idee opgevat een nieuw medisch centrum te realiseren. Het ontwerp is een gebouw "los op het kavel" zoals de gebouwen in de directe omgeving. Het gebouw vormt de stedenbouwkundige aansluiting met de omliggende gebouwen maar met zijn scherpe "vouwen" een duidelijk gezicht richting het kruispunt Averinkstraat en Vossenbrinkweg. Door de grote korrelmaat die inherent is aan zijn functie, blijft het gebouw een geheel en rustig qua beeld. De natuurlijke materialisering en de plaatsing van het gebouw op het kavel omringd met groen versterken dit beeld.
CW-1306 Restauratie / renovatie woning Groenlo

Project informatie
De restauratie en renovatie van een vrijstaande woning in Groenlo


AdresLievelderstraat

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenEen woning in het centrum van Groenlo met een flinke geschiedenis gered van de sloop krijgt zijn oorspronkelijke charme terug als woning. Volledig eigentijds van invulling maar met behoudt en herstel van de oorspronkelijke uitstraling en oude details. Ook de oude voormalige stalruimte blijft behouden en krijgt een nieuwe functie. Uiteraard wordt de woning flink opgewaardeerd naar de hedendaagse en zelfs toekomstige standaard betreft energiezuinigheid en duurzaamheid.
CW-1310 Nieuwbouw woning Zieuwent

Project informatie
Vrijstaande nieuwbouwwoning te Zieuwent


AdresSchoppenweg

StatusVergunningsfase

BijzonderhedenIn het buitengebied van Zieuwent wordt een moderne nieuwbouwwoning gerealiseerd. De woning heeft de archetypische kenmerken van een schuur en laat zich goed inpassen in de directe omgeving. Hij valt op door met name zijn materialisering die afwijkend maar natuurlijk en puur zijn. De ervaring vanuit de woning is gericht op het fraaie omringende landschap die vanuit alle ruimten goed is waar te nemen.
CW-1316 Nieuwbouw brug Groenlo

Project informatie
Nieuwe brug centrum te Groenlo


AdresBoompjeswal / Mattelierstraat

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenIn samenwerking met ir. H. Kruisselbrink (KW Bouwstudio) te Winterswijk en Meerdink bruggen te Winterswijk is een nieuwe burg ontworpen richting het centrum van Groenlo. Deze brug vormt als moderne "stadspoort" een nieuwe entree richting het centrum van de vestingstad Groenlo.
CW-1304 Revitalisatie boerenschuur Harreveld

Project informatie
Revitalisatie van een schuurgebouw te Harreveld


AdresManschotterweg

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenHet uitwerken van een voormalige varkensschuur tot hobby en opslagruimte met paardenboxen.
Toegepaste materialisering met onbehandelde eikenhouten delen geven de schuur de karakteristieke "schuurhuid". De eenvoud en rust in het beeld maken de schuur tot één gebouw.
CW-1303 Revitalisatie schuur Winterswijk

Project informatie
Revitalisatie van een schuurgebouw te Winterswijk


AdresWinterswijk

StatusOntwerpfase

BijzonderhedenOp basis van ontwerp uitgewerkt door de heer ir. H. Kruisselbrink van KW Bouwstudio te Winterswijk.
Karakteristieke verbouw en revitalisatie van een schuurgebouw tot muziekcentrum/studiogebouw.
CW-1301 Ontwikkeling bedrijventerrein Lienden

Project informatie
Ontwerp ontwikkeling bedrijventerrein te Lienden


AdresAdelsweg

StatusSchetsontwerp

BijzonderhedenKostengunstige opzet bedrijfshallen met dynamische gevelopbouw t.b.v. de ontwikkeling van een bedrijventerrein van 7000m2 te Lienden. Aanvulling volgt.
CW-1302 Uitbreiding woning Ede

Project informatie
Uitbreiding karakteristieke woning te Ede


AdresBeatrixlaan

StatusVoorlopig Ontwerp

BijzonderhedenFraaie moderne uitbreiding aan een bestaande jaren 30 woning gebouwd onder architectuur. maximale daglichttoetreding en een fraai uitzicht met de achtertuin.
CW-1209 revitalisatie woningen Neede

Project informatie
Revitalisatie, verbouwing en verduurzaming van 12 woningen te Neede


AdresPlanten, ten Raestraat

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenIn samenwerking met woningcorporatie Pro Wonen zijn twaalf huurwoningen (Cluster 5) efficiënt, duurzaam verbouwd en gerevitaliseerd. Met een klein ingreep is de woning op de verdieping vergroot in passende stijl van de woningen.
CW-1210 Gevelontwerp winkelpand Ede

Project informatie
Grondige opwaardering gevel winkelpand te Ede


AdresMaandereind

StatusGereed

BijzonderhedenOpwaardering van een bestaande winkelgevel aan het Maandereind te Ede. Winkel is opgesplitst in twee verhuurbare winkelruimten. Gevel is opgebouwd uit twee lagen waarvan een neutrale naar achter liggende gevel en een gevel op de voorgrond die dienst doet als entreegevel voor beide winkelgedeelten. Foto 2 was de bestaande situatie.
CW-1215 Verbouw-renovatie woning Harreveld

Project informatie
Renovatie en verbouw van een bungalowwoning te Harreveld


AdresBlaauwgeersstraat

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenBestaande jaren 60 bungalowwoning opgewaardeerd en gerenoveerd naar de hedendaagse maatstaven. Grondige verbouw en renovatie wordt door opdrachtgever in eigen beheer uitgevoerd. Foto's tonen bestaande en nieuwe situatie.
CW-1216 Bouwmanagement Doesburg

Project informatie
Bouwmanagement Albert Heijn supermarkt met 7 appartementen te Doesburg


AdresOoipoortstraat, Kloostersteeg

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenDirectievoering en advisering t.b.v. de renovatie/revitalisatie van 1200m2 Albert Heijn supermarkt met 7 bovenliggende appartementen.
Verwachtte oplevering: 1e kwartaal 2014
Architect/constructeur: Evers Partners te Velsen
Aannemer: Gebroeders Löwik Bouw-en Betonbedrijf te Almelo
Illustratie 1 (gerenoveerde gevel Ooipoortstraat) Copyright Evers Partners.
CW-1202 Uitbreiding Mode - Sportwinkel Borne

Project informatie
Revitalisatie en uitbreiding Mode en sportwinkel te Borne


AdresDorsetplein

StatusOmgevingsvergunning

BijzonderhedenRevitalisatie en uitbreiding van deze prachtige karakteristieke mode en sportwinkel aan het Dorsetplein te Borne in samenwerking met Insight Vormgevers B.V. te Hengelo.
Het monumentale gebouw Keizerskroon krijgt er een fraaie uitgesproken uitbreiding bij in de vorm van een "houten doos".
Het Sportpaviljoen oogt met zijn glazen façade en ranke constuctie als een moderne eigentijdse uitbreiding die tezamen met de houten doos en de exclusieve sandwichpaneelopbouw op de verdieping als drie elementen samenwerken zonder daarbij de concurrentie aan te gaan met het monument van Leurink Mode.

De fraaie oude plataan op het plein blijft behouden en geeft het totaal de ultieme beeldkwaliteit.
CW-1203 Nieuwbouw "parapluwoning" Meddo

Project informatie
Nieuwbouw van een combinatie woon-zorg woning in wijk Roetendael te Meddo


AdresGreverkamp

StatusVoorbereiding uitvoeringsfase

BijzonderhedenIn samenwerking met stichting Drang te Winterswijk is het initiatief opgepakt een woning te realiseren met een sociaal-maatschappelijke insteek.
Volgens een oorspronkelijk Fins model worden jeugd in opleiding en ervaren werkkrachten die in deze crisistijd in de bouw werkzaam willen zijn, samengebracht deze woning te realiseren. Dit concept is in iedere bouwdiscipline noodzakelijk voor de realisatie van deze woning ondergebracht. In samenwerking met studenten zijn de architectenwerkzaamheden inmiddels doorlopen.
CW-1204 structuurvisie "Boswinkel" Enschede

Project informatie
Studie -structuurvisie ontwikkeling 3000m2 supermarkt en 36 huur/zorgappartementen Buurtwinkelcentrum "Boswinkel" te Enschede.


AdresBurgemeester van Veenlaan

StatusSchetsontwerp

BijzonderhedenOp basis van gesprekken en de zogenaamde detailhandelsstructuurvisie zijn door ons 5 stedenbouwkundige concepten uitgewerkt met mogelijkheden t.b.v. nieuwe ontwikkeling voor het buurtwinkelcentrum "Boswinkel" te Enschede.
Speerpunten in dit programma zijn een nieuwe supermarkt van 3000m2, 36 huur/zorgappartementen, winkels en de herstructurering van het parkeerterrein.
CW-1205 inbreidingslocatie Haaksbergen

Project informatie
Inbreidingslocatie; winkel, kantoor, en appartementen te Haaksbergen


AdresSpoorstraat

StatusUitvoeringsfase

BijzonderhedenIn de winkelstraat van Haaksbergen wordt in het centrum een nieuwe Schuurman Schoenenwinkel gerealiseerd voorzien van magazijn, kantoor en garageboxen. De verdieping biedt ruimte aan 2 luxe en grote appartementen.
Bouwstijl is "neo-jaren '30" afgestemd op de voormalige en naastliggende bebouwing.
CW-1201 Revitalisatie verbouw winkel Raalte

Project informatie
Revitalisatie en verbouwing van een sportwinkel te Raalte


AdresHerenstraat

StatusDefinitief Ontwerp

BijzonderhedenRevitalisatie van een sportwinkel te Raalte met een nieuwe look t.b.v. de entree. In 3 lagen opgebouwde gevelinvulling: Terugliggende aluminium entree-etalagepui. Houten geveldelen uitgevoerd als naturel fijn bezaagde geveldelen in larikshout. Roestvaststalen voorbouw als reclamezone, luifel, rolluikafwerking en zone aanlichten gevel.
CW-1108 Revitalisatie woning Eibergen

Project informatie
Revitalisatie - renovatie woning te Eibergen


AdresGrotestraat 75

StatusGereed

BijzonderhedenPrachtige jaren "30" woning met stijl gerevitaliseerd en gerenoveerd tot woonhuis met bedrijfsruimte gelegen aan het Zwikkelaarsplein te Eibergen in samenwerking met Becedo Vastgoed Groep te Doetinchem.

Woning is met beleid volledig hersteld met behoud van karakter. Daarnaast is de woning nu ook volledig geïsoleerd en voorzien van een nieuw verwarmingssysteem.
CW-1102 Vrijstaande woning Lichtenvoorde

Project informatie
Vrijstaande woning te Lichtenvoorde


AdresHavik

StatusUitvoering start 2011

BijzonderhedenWoning aan de rand van Lichtenvoorde grenzend aan het Aaltense Goor. De woning heeft een landelijk karakter en vormt daarmee een fraaie overgang tussen de randschappelijke omgeving en het buitengebied van Lichtenvoorde.
CW-1109 Revitalisatie zorgappartementen Vorden

Project informatie
Revitalisatie en verbouwing zorgappartementen te Vorden


AdresNieuwstad

StatusUitvoering is gereed

BijzonderhedenRevitalisatie van zorgappartementen naar PG zorgappartementen in samenwerking met zorgaanbieder Sensire en in opdracht van wooncorporatie Pro Wonen.
CW-1103 Revitalisatie winkel Winterswijk

Project informatie
Revitalisatie van winkel te Winterswijk


AdresMisterstraat

StatusNog onbekend

BijzonderhedenAchterliggend idee is om de originele gevel daterend uit begin 20e eeuw te herstellen met behoudt van karakteristieke kwailteiten van het gebouw.
De doorlopende kolommen maken weer de verbinding met de bovenbouw die in de loop der tijd was verdwenen.
De huid van het gebouw wordt in een nieuwe eigentijdse jas gestoken met een sjieke uitstraling en moderne materialisering.

De bestaande situatie was de derde foto.
CW-1104 Vrijstaande woning Borculo

Project informatie
Vrijstaande woning te Borculo


Adres't Hambroek

StatusUitvoering start 1e kwartaal 2012

BijzonderhedenWoning gelegen aan de beek "de Berkel"
Semi - Bungalow woning waarbij rekening is gehouden met levensloopbestendig wonen.
De opbouw en uitstraling van de woning is "duurzaam". De conbinatie tussen de robuuste baksteen met de strak vormgegeven puien, grote overstekken uitsnijdingen en diepe negge's geven de woning een fraai dynamisch karakter.
CW-1105 Uitbreiding woning Harreveld

Project informatie
Uitbreiding woning te Harreveld


AdresMuldershof

StatusUitvoering is gereed

BijzonderhedenSerre als uitbreiding van een woning t.b.v. van verhogen wooncomfort.
Door de uitbreiding heeft men nu een vergrote leefkeuken die voorzien is van veel daglicht.
Vanwege de combinatie van "4 seizoenen" glas in combinatie met een automatisch gestuurd zonnescreen buiten de serre is het gewenste klimaat goed te regelen.
CW-1107 Revitalisatie winkel Zevenaar

Project informatie
Revitalisatie en verbouwing winkel te Zevenaar


AdresMarktstraat

StatusUitvoering is gereed

BijzonderhedenWinkelpand voorheen opgedeeld in twee winkels is getransformeerd tot 1 winkelpand.
De uitstraling en met name het historische karakter was in de loop der jaren flink was aangetast.
Getracht is om meer rust in de gevel terug te brengen. De balans is nu terug door de sobere vormgeving/vlakvulling op de gevel met aansluitend kleurgebruik.
Hierdoor heeft de resterende historische uitstraling zijn identiteit terug en krijg de winkel een exclusieve uitstraling.
CW-1110 erker woning Beltrum

Project informatie
Uitbreiding woning in de vorm van een erker te Beltrum


AdresEibergseweg

StatusGereed

BijzonderhedenBestaande woonboerderij voorzien van uitbreiding in de vorm van een erker aan de voorgevel.
CW-1013 Uitbreiding woning Borculo

Project informatie
Uitbreiding woning te Borculo


AdresKlandermanshof

StatusUitvoering start 2011

BijzonderhedenUitbreiding in stijl van de woning met erker en uitbouw tuinzijde woning te vergroting van het woongenot.
CW-1008 Uitbreiding woning Groenlo

Project informatie
Uibreiding woning te Groenlo


AdresMolenaar

StatusUitvoering start 2011

BijzonderhedenAan de achterzijde van de woning wordt de bestaande serre vervangen door een over de volledige breedte gevormde uitbreiding. met de wens de bestaande kozijnen van deze serre te hergebruiken is een doosvormige uitbreiding met een knik ontstaan waarin de bestaande witte kozijnen zijn ingekaderd en in een donkere kleur zijn afgewerkt. Materialisering gestucte gevels, gelamineerd hout, gemodificeerd hout, beton naturel, zink naturel. De ruimte bestaat uit keuken met eiland, eethoek, kleine zithoek en in het open gedeelte de veranda. De ruimte is voorbereid op een levensloopbestendige invulling voor de toekomst.
CW-1005 Revitalisering Sportcomplex Winterswijk

Project informatie
Revitalisering Sportcomplex te Winterswijk


AdresHonesweg 2

StatusGerealiseerd

BijzonderhedenFraai in het groen gelegen sportcomplex heeft een functionele verbouwing ondergaan. De kleedkamernummers zijn in 3D uitgewerkt in houten schermen als verbijzondering van de kleedkamergevel.
CW-1010 Uitbreiding woning Duiven

Project informatie
Uitbreiding woning te Duiven


AdresHunneschansallee

StatusUitvoering start 2011

BijzonderhedenModerne woning wordt voorzien van een uitbreiding op de garage met een nieuwe ruimte gekoppeld aan het bestaande woonhuis. Eenvoud en duurzame materialisering geeft een subtiele passende invulling aan deze uitbreiding.
CW-1011 Uitbreiding woning Apeldoorn

Project informatie
Uitbreiding woning te Apeldoorn


AdresKasteellaan

StatusUitvoering start 2011

BijzonderhedenUitbreiding aan een woning ter vergroting van het woongenot. Hedendaagse architectuur in stijl van de gebouwde woning.
CW-1001 Theehuis met Schuur Zieuwent

Project informatie
Theehuis met schuur te Zieuwent


AdresOude Maat

StatusUitvoering start 2011

BijzonderhedenGrenzend aan het natuurgebied en de kerkepaden te Zieuwent wordt op de positie van een voormalige schuur een Theehuis met schuur gebouwd. Dit gebouw is een zogenaamde "schoppe" (oude schuur met een typische Oost-Nederlandse uitstraling) waarbij het stalprincipe een nieuwe invulling heeft gekregen. De grote ramen en de vaalt die aan de schoppe is vastgebouwd geeft uitgelezen mogelijkheid te genieten van het landschap.
CW-1003 Masterplan supermarkt

Project informatie
Masterplan voor supermarkt met nevenfuncties in Nederland.


Adres-

StatusUitvoering onbekend

BijzonderhedenMasterplan voor supermarkt en diverse andere functies op locatie liggend aan een talud waarbij de functies elkaar kruizen op de twee niveau's. De supermarkt heeft een directe verbinding met de woonwijk en werkt als buffer voor de onderliggende functies die verbonden zijn aan een belangrijke ontsluiting aan de voet van het talud.
CW-1006 Revitalisering woning Borculo

Project informatie
Revitalisering en uitbreiding woning te Borculo


Adres't Hambroek

StatusUitvoering start 2011

BijzonderhedenBestaande semi-bungalow krijgt facelift (in en exterieur) en uitbreiding in de vorm van een serre.De woning is meer karakter en diepte meegegeven in het ontwerp. Daarbij brengen de texturen van de gekozen materialen (steen, gemodificeerd hout en aluminium) de belans in het geheel.
CW-1012 Uitbreiding bedrijfshal Groenlo

Project informatie
Uitbreiding bedrijfshal t.b.v. magazijn/opslag te Groenlo


AdresParallelweg

StatusOn hold

BijzonderhedenIn samenwerking met een bouwbedrijf en een grote importeur/exporteur van decoratieve artikelen is het plan opgepakt een bestaande bedrijfshal te vergroten t.b.v. magazijnruimte.
CW-0902 Vrijstaande woning Harreveld

Project informatie
Vrijstaande levensloopbestendige woning te Harreveld


AdresErve Reinas / Bothweg

StatusIn uitvoering

BijzonderhedenAan de rand van het kerkdorp Harreveld is een klein erf gerealiseerd als overgangsgebied van de dorpskern naar de landschappelijke omgeving. Dit project is in samenwerking tussen gemeente Oost-Gelre en Architectenbureau K2 te Amsterdam als stedenbouwkundig concept neergelegd
genaamd "Randschappelijk wonen". Dit heeft geresulteerd in woningen met ieder een eigen karakter en verbijzondering uitgewerkt in detaillering maar met het randschappelijk
wonen-concept als rode draad in de bouwplannen.
CW-0903 Helft van dubbel te Harreveld

Project informatie
Starter en Levensloopbestendige woning te Harreveld.


AdresErve Reinas / Bothweg

StatusIn uitvoering

BijzonderhedenAan de rand van het kerkdorp Harreveld is een klein erf gerealiseerd als overgangsgebied van de dorpskern naar de landschappelijke omgeving. Dit project is in samenwerking tussen gemeente Oost-Gelre en Architectenbureau K2 te Amsterdam als stedenbouwkundig concept neergelegd
genaamd "Randschappelijk wonen". Dit heeft geresulteerd in woningen met ieder een eigen karakter en verbijzondering uitgewerkt in detaillering maar met het randschappelijk
wonen-concept als rode draad in de bouwplannen.
CW-0905 Vrijstaande woning Doetinchem

Project informatie
Vrijstaande woning te Doetinchem


AdresMaria Montessoristraat

StatusGerealiseerd

BijzonderhedenOp het voormalige industrieterrein grenzend aan de Keppelseweg te Doetinchem is een nieuwe wijk ontstaan met ruim opgezette kavels in een groen gebied. Het karkater van het gebied kenmerkt zich met een mengeling van verschillende architectonische stijlen varierend van modern tot klassiek.
Deze woning heeft met zijn vormgeving een jaren '30 uitstraling uit de vorige eeuw met een hedendaagse opvatting. De woning is recent gerealiseerd. Foto update volgt.
CW-0601 Bedrijfsverzamelhal Lichtenvoorde

Project informatie
Bedrijfsverzamelhal te LichtenvoordeAdresMercatorstraat 13

StatusGerealiseerd

BijzonderhedenVanwege het trapeziumvormige kavel is een driehoekig flexibel indeelbaar gebouw ontstaan met twee uitgesproken gevels. Via de ontsluiting op het kavel zijn de trapsgewijs verlopende gevels bereikbaar als secundaire ingang van de straatgevels aan de Mercatorstraat of juist als een eigen hoofdingang van het bedrijf. Alle ruimten zijn combineerbaar of als afzonderlijke bedrijfsruimte in te richten.
Iedere gevel heeft zijn eigen gezicht uitgewerkt in duurzame materialisering.
CW-0805 Uitbreiding woning Doetinchem

Project informatie
Uitbreiding woning te Doetinchem


AdresRekhemseweg

StatusGerealiseerd

BijzonderhedenNiet ver van "de vijverberg" en gelegen aan recreatiegebied "De Wrange" is een uitbreiding aan een woning gerealiseerd functioneeel en in stijl met de woning.

Vanwege de fraaie groene omgeving ligt de nadruk van het wonen dan ook aan de achterzijde kijkend richting het bos.
Dit heeft samen met de ideeën van de opdrachtgever een bijzonder interieur opgeleverd waarbij de functionele ruimten zich aan de Rekhemsewegzijde bevinden en een fraai ingevulde lounch-ruimte.
CW-0701 Levensloopbestendige woning Harreveld

Project informatie
Levensloopbestendige woningen te Harreveld


AdresErve Reinas / Bothweg

StatusGerealiseerd

BijzonderhedenAan de rand van het kerkdorp Harreveld is een klein erf gerealiseerd als overgangsgebied van de dorpskern naar de landschappelijke omgeving.
Dit project is in samenwerking tussen gemeente Oost-Gelre en Architectenbureau K2 te Amsterdam als stedenbouwkundig concept neergelegd genaamd "Randschappelijk wonen".
Dit heeft geresulteerd in woningen met ieder een eigen karakter en verbijzondering uitgewerkt in detaillering maar met het randschappelijk wonen-concept als rode draad in de bouwplannen.
CW-0702 Starterswoningen Harreveld

Project informatie
Starterswoningen te Harreveld


AdresErve Reinas / Bothweg

StatusGerealiseerd

BijzonderhedenAan de rand van het kerkdorp Harreveld is een klein erf gerealiseerd als overgangsgebied van de dorpskern naar de landschappelijke omgeving. Dit project is in samenwerking tussen gemeente Oost-Gelre en Architectenbureau K2 te Amsterdam als stedenbouwkundig concept neergelegd genaamd "Randschappelijk wonen".
Dit heeft geresulteerd in woningen met ieder een eigen karakter en verbijzondering uitgewerkt in detaillering maar met het randschappelijk wonen-concept als rode draad in de bouwplannen.
Terug
Contactformulier
NAAM

EMAIL

BERICHT

Contactgegevens

Christian Wieggers - Architectuur, Stedenbouw en Interieur
Christian Wieggers
Industrieweg 13.2
7102 DX Winterswijk
email: info@ontwerptotaal.nl
Tel.: 06-11347883

Route

Klik hier voor een routebeschrijving op Google maps

Terug
Downloads
DNR 2011
Rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur DNR 2011
Toelichting DNR 2011
Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever–architect,
ingenieur en adviseur DNR 2011 Model Basisopdracht
Alles onder een dak voor Plan Morgenzon
Wensen om nieuw te bouwen in Winterswijk? Op plan Morgenzon bepaald u hoe uw droomhuis eruit komt te zien.
FTP

Uiteraard heeft u naast de projecten te bekijken op de site ook de mogelijkheid de portfolio te downloaden als een PDF file. Om dit te kunnen doen dient u wel bij ons een gebruikersnaam en wachtwoord op te vragen.

U kunt via de contactrubriek een digitaal formulier invullen of een E-mail sturen naar ons bureau. Wij zorgen dat u zo spoedig mogelijk de inloggegevens krijgt op de gevraagde informatie te downloaden.

Gebruikersnaam

Wachtwoord
Uw gebruikersnaam of wachtwoord is niet correct
Terug